Alert Scholar – finansowa płynność michalski

17 Feb

Dyskusja nad wartością małego przedsiębiorstwa i możliwościami wykorzystania ubezpieczeń w procesie jej tworzenia

A Bera, K Prędkiewicz – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. …, 2014
Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje
finansowe,Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa-Rzeszów 2007. Michalski G., Płynność
finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
http://www.wzieu.pl/zn/799/ZN_799.pdf

ZN_799.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: