30 January, 2015 23:51

30 Jan

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

2014 | z. 70 | 53–65

Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw

Bijańska, J. , Wodarski, K.

Pełny tekst:
Bijanska,Wodarski_OiZ_70_2014.pdf

Abstrakty

PL
Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, z uwagi na towarzyszące im ryzyko, są trudne i w znacznym stopniu uzależnione od możliwości zabezpieczenia się przed ich negatywnymi skutkami. W tym aspekcie istotne znaczenie ma ustalenie podstawowych determinantów ryzyka inwestycyjnego, a także identyfikacja i analiza możliwości zastosowania metod jego pomiaru, oceny oraz ograniczenia. W artykule przedstawiono syntetycznie wyniki badań w tym zakresie. Ich celem było opracowanie modelu zarządzania ryzykiem w procesie planowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

EN
Companies’ investment decisions, due to accompanying risks, are difficult and dependent on the capabilities of protection against their negative effects. From this point of view it is important to establish the basic determinants of investment risk, as well as the identification and the analysis of the possible methods of risk measurement, evaluation and reduction. The paper presents the synthetic research results in this field. The research objective was to work out a risk management model in the process of planning and making investment decisions.

Słowa kluczowe

PL
ryzyko inwestycyjne decyzje inwestycyjne zarządzanie ryzykiem podejmowanie decyzji

EN
investment risk investment decisions risk management decision making

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Rocznik

2014

Tom

z. 70

Strony

53–65

Opis fizyczny

Bibliogr. 25 poz.

Twórcy

autor
Bijańska, J.

 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Zarządzania i Administracji , jbijanska

autor
Wodarski, K.

 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Zarządzania i Administracji , krzysztof.wodarski

Bibliografia

 • 1. Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO, Warszawa 1993.
 • 2. Bijańska J., Wodarski K.: Risk management in the planning of development projects in the industrial enterprises. Metalurgija, 53, nr 2, 2014.
 • 3. Bijańska J.: Planowanie działalności inwestycyjnej kopalń węgla kamiennego. Politechnika Śląska, Gliwice 2006.
 • 4. Bijańska J.: The evaluation of economic efficiency of the development projects implementation in industrial enterprises. Metalurgija, 2014 (w druku).
 • 5. Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. PWN, Warszawa 1995.
 • 6. Flak W., Henzel H., Krotla W., Marcinek K., Stosur E., Walica H.: Vademecum inwestora – przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych. GIPH, Katowice 1996.
 • 7. Gostowska-Drzewicka T., Czechowski L., Dziworska K., Górczyńska A., Ostrowska E.: Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 • 8. Karbownik A.: Studium wielkości wydobycia projektowanej kopalni podziemnej węgla kamiennego z uwzglę-dnieniem niepewności informacji, Zeszyty Naukowe, s. Górnictwo, z. 146. Politechnika Śląska, Gliwice 1986.
 • 9. Kurek W. (red.): Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. UMCS, Lublin 1998.
 • 10. Lisowski R.: Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji. “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8, 1996.
 • 11. Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Pera K., Saługa P., Tworek P.: Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 • 12. Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. PWN, Warszawa 2007.
 • 13. Michalski G.: Kryteria decyzyjne [w:] Pluta W. (red.): Budżetowanie kapitałów. PWE, Warszawa 2000.
 • 14. Pazio J.W.: Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Politechnika Warszawska, Warszawa 2001.
 • 15. Saługa P.: Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. IGSMiE PAN. Kraków 2009.
 • 16. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. PWN, Warszawa 2007.
 • 17. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
 • 18. Sobczyk M.: Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. UMCS, Lublin 1998.
 • 19. Towarnicka H., Broszkiewicz A.: Przygotowanie i ocena projektów inwestycji rzeczowych. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1994.
 • 20. Towarnicka H.: Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • 21. Urbanowska-Sojkin E.: Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach. PWE, Warszawa 2013.
 • 22. Wodarski K.: Evaluación del riesgo de construcción de una nueva mina de hulla, Industria y Mineria 381, nr 9, 2009.
 • 23. Wodarski K.: Measurement and risk evaluation of the development projects in industrial enterprises. Metalurgija, 2014 (w druku).
 • 24. Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
 • 25. Zarzecki D.: Analiza wrażliwości i analiza scenariuszy w ocenie ryzyka projektów, [w:] Henzel H. (red.): Ryzyko w działalności inwestycyjnej – aspekty teoretyczne i praktyczne. Tom I. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.

Języki publikacji

PL

Warianty tytułu

EN
Risk in enterprises’ investment decisions

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.baztech-b6492a5b-5efe-44e8-98bf-f40c7ff53a36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: