Alert Scholar – liquidity financial michalski

25 Jan

Płynność finansowa gospodarstw ekologicznych w zależności od ich wielkości ekonomicznej

M Kierepka, K Szmidt, M Szala – Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów …, 2014
XXXIX, 21, 293-307. Michalski G. 2001: Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie –
wybrane zagadnienia. Prac. Nauk. Nyabwanga RN, Ojera P., Simeyo O., Nyakundi FN 2013: An
Empirical Analysis of the Liquidity, Solvency and Financial Health of

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: