Referencje – Michalski Grzegorz (wersja z 21 sierpnia 2014) | https://archive.org/details/Referencjemichalskigrzegorzv20140820B

20 Aug

Referencje Grzegorza Michalskiego, tel. do trenera: 503452860 lub: +48717181717, email: Grzegorz.Michalski lub: Grzegorz.Michalski

LINK:

https://archive.org/details/Referencjemichalskigrzegorzv20140820B

Link:

https://archive.org/download/Referencjemichalskigrzegorzv20140820B/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140820B.pdf

link2:

https://archive.org/details/Referencjemichalskigrzegorzv20140821

link3:

https://archive.org/download/Referencjemichalskigrzegorzv20140821/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140821.pdf

link4:

https://archive.org/details/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821

LINK5:

https://archive.org/download/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821.pdf

LINK6:

https://archive.org/download/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821.pdf

LINK7:

https://archive.org/details/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821

LINK8:

https://archive.org/details/ReferencjeMichalskiG20140821

LINK9:

https://archive.org/download/ReferencjeMichalskiG20140821/ReferencjeMichalskiG20140821.pdf

LINK10:

https://archive.org/details/ReferencjeMichalskiG20140821a

LINK11:

https://archive.org/download/ReferencjeMichalskiG20140821a/ReferencjeMichalskiG20140821a.pdf

Referencje z lat 2005 – 2014 za wykłady z Zarządzania finansami, Zarządzania płynnością finansową, Oceny projektów inwestycyjnych, Analizy finansowej itp., Trener: dr hab. Grzegorz Michalski, tel. do trenera: +48503452860 lub: +48717181717, adres email: Grzegorz.Michalski lub: Grzegorz.Michalski adres strony internetowej: http://michalskig.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: