https://web.archive.org/web/20140722113958/http://www.przedsiebiorstwo.waw.pl/files/70/837/knop-02-2014-kowalski.pdf

22 Jul

https://web.archive.org/web/20140722113958/http://www.przedsiebiorstwo.waw.p l/files/70/837/knop-02-2014-kowalski.pdf

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie to ogólnopolskie pismo naukowe poświęcone najnowszym nurtom teoretycznym w naukach ekonomicznych, które związane są z przedsiębiorstwem – jego zarządzaniem, funkcjonowaniem, organizacją oraz środowiskiem, w którym ono działa. Prezentuje przydatność nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym.
knop-02-2014-kowalski.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: