Archive | August, 2013

Leszczynska, A. Assessment of climate risk for businesses: the case of Polish organizations | http://www.world-education-center.org/index.php/paas/article/view/2284/1881

21 Aug

http://www.world-education-center.org/index.php/paas/article/view/2284/1881

Michalski, G. & Kupczyk, J. (2008). Impact of Feather risk on financial effectiveness of enterprises (Wpływ ryzyka pogodowego na finansową efektywnośd przedsiębiorstwa). In T. Dudycz (Eds.), Value as a criteria of effectiveness (Wartośd jako kryterium efektywności). Wroclaw: Politechnika Wrocławska, p. 101 – 110.

2284-8536-2-PB(1).pdf

KrFinPol11

14 Aug

KrFinPol[1][1].doc

KrFinPol11

14 Aug

KrFinPol[1][1].doc

KrFinPol11

14 Aug

KrFinPol[1][1].pdf