http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1176.html || Szkolenie: 8 i 9 lipca 2013, Wycena i zarządzanie warto ścią przedsiębiorstwa

25 Jun

Szkolenie: 8 i 9 lipca 2013, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1176,Wycena_i_zarzadzanie_wartoscia_przedsiebiorstwa.html

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

2013.07.08 – 2013.07.09 Warszawa

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1176.html

http://lnkd.in/K5Z9Fv || Szkolenie: 8 i 9 lipca 2013, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący
Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Grzegorz Michalski

Grzegorz.Michalski

t.: +48503452860

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s