24-25 czerwca (pn-wt), szkolenie: zarządzanie płynnością finansową, Zakopane, http://www.akademiamddp.pl/sz kolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html | szkole nie z zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie poprowadzi trener: Grzegorz Michalski, tel. 503452860 | Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący | 2013.06.24 2013. 06.25 kod szkolenia: Zakopane

14 Jun

24-25 czerwca (pn-wt), szkolenie: zarządzanie płynnością finansową, Zakopane, http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html | szkolenie z zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie poprowadzi trener: Grzegorz Michalski, tel. 503452860 | Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący | 2013.06.24 2013.06.25 kod szkolenia: Zakopane

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: