szkolenia w czerwcu 2013 i lipcu 2013 finanse

6 Jun

Najbliższe szkolenia otwarte prowadzone przez Grzegorza Michalskiego (serdecznie zapraszam):

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

2013.07.08 – 2013.07.09 Warszawa
2013.10.08 – 2013.10.09 Warszawa
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

2013.06.24 – 2013.06.25 Zakopane

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

2013.07.01 – 2013.07.02 Warszawa

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

2013.10.21 – 2013.10.22 Warszawa

Tytuł szkolenia
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Termin
2013.07.08 – 2013.07.09 Warszawa
2013.10.08 – 2013.10.09 Warszawa
Tytuł szkolenia
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący
Termin
2013.06.24 – 2013.06.25 Zakopane
Tytuł szkolenia
Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Termin
2013.10.21 – 2013.10.22 Warszawa
Tytuł szkolenia
Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Termin
2013.10.21 – 2013.10.22 Warszawa
Tytuł szkolenia
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
Termin
2013.07.01 – 2013.07.02 Warszawa

Prowadzący

dr Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Referencje wykładowcy >>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: