17 March, 2013 11:59

17 Mar

Wpływ struktury kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005–2010

M Trojak, A Guzanek – Studia Prawno-Ekonomiczne, 2012

im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 210. 6 G. Michalski, Strategie finansowe
przedsiębiorstw: Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych
decyzji przedsiębiorstw, Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009, s. 36.

http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?icid=1031935

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: