Archive | March, 2013

17 March, 2013 11:59

17 Mar

Wpływ struktury kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005–2010

M Trojak, A Guzanek – Studia Prawno-Ekonomiczne, 2012

im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 210. 6 G. Michalski, Strategie finansowe
przedsiębiorstw: Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych
decyzji przedsiębiorstw, Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009, s. 36.

http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?icid=1031935

http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_4_2011-2_brycz_pauka.pdf

17 Mar

http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_4_2011-2_brycz_pauka.pdf

Byrczpauka2011.pdf

1 March, 2013 00:00

1 Mar

Mihalski.pdf