Archive | January, 2013

SSRN-id2125228.pdf

27 Jan

Chatterjee, Saswata, The Impact of Working Capital on the Profitability: Evidence from the Indian Firms (August 6, 2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2125228 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2125228

SSRN-id2125228.pdf

Bartłomiej Cegłowski, Rola koncepcji zarządzania przez wartość w ograniczaniu barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

23 Jan

Bartłomiej Cegłowski, Rola koncepcji zarządzania przez wartość w ograniczaniu barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, http://ce.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/3/id/168

168 (2).pdf

EIOGZ_2012_nr97.pdf#page=82

22 Jan

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2012_nr97.pdf#page=82

EIOGZ_2012_nr97.pdf#page=82.pdf

21 January, 2013 14:20

21 Jan

Mihalski.pdf

20121025ARNOVAprogram.pdf

21 Jan

20121025ARNOVAprogram.pdf

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr88_s41.pdf

15 Jan

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr88_s41.pdf

EIOGZ_2011_nr88_s41.pdf

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2011_T98_z4_s49.pdf

15 Jan

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2011_T98_z4_s49.pdf

RNR_2011_T98_z4_s49.pdf